010 - 222 28 42

Interne begeleiding

Cyclus Interne begeleiding Het Spectrum

Periode Activiteit Thema
Augustus Groepsbespreking Didactisch groepsplan
Augustus-September Leerlingbespreking Zorgleerlingen / OPP bespreken
Augustus-September Klassenbezoek in alle groepen Kennismaken
Oktober-November Klassenbezoek in alle groepen Werkhouding en gedrag
November Bespreking per leerjaar Gedrag
November Bespreking per leerjaar Ontwikkeling van de leerlingen
Februari Groepsbespreking – Screeninganalyse (analyse van de Citotoetsen)
– Didactisch groepsplan wordt a.d.h.v. dit overleg gemaakt
Februari -Maart Leerlingbespreking Zorgleerlingen
April Bespreking per leerjaar Gedrag
April Bespreking per leerjaar Ontwikkeling van de leerlingen
April-Mei Klassenbezoek in alle groepen Didactisch handelen