010 - 222 28 42

Leerlingbegeleiders

Leerlingbegeleiding op basisschool Het Spectrum:
Vanuit een positief en veilig (leer)klimaat en een rijke leeromgeving worden individuele kinderen of in een klein groepje ondersteund en gestuurd in hun ontwikkeling. Wij bieden onze leerlingen doelgerich-te, betekenisvolle en effectieve behandelingen aan, waarin zij spelen-derwijs mogen leren. Dit ziet u op de volgende manieren terug:
– Eenzijdigheid wordt vermeden door veel afwisseling
– Er wordt passend remediërend materiaal gebruikt
– Er wordt gewerkt vanuit interesses en talenten van de leerling
– Er worden met regelmaat kindgesprekken gevoerd om kinderen te betrekken bij hun leerproces en inzicht te geven in hun gedrag
– Zelfvertrouwen wordt vergroot door succeservaringen op te doen
– Coöperatieve leerstrategieën worden ingezet en aangeleerd d.m.v. coaching
– Er wordt hulp aangeboden zowel binnen als buiten de klas
– Regelmatig groot overleg met alle partijen om de ontwikkeling nauw te volgen

 

 

 

 

 

 

Mw. Bonsink en Mw. van Daalen zijn onze leerlingbegeleiders.

Ik ben Maartje van Daalen en werk vanaf 2011 op Het Spectrum. Tot 2016 heb ik gewerkt als groeps-leerkracht voor de groepen 3,4 en 5. Sinds leerjaar 2016-2017 ben ik werkzaam als leerlingbegeleider. Met veel plezier werk ik 3 dagen per week met kinderen met een speciale (onderwijs)behoefte. Ik begeleid kinderen met een maat-werkbudget en sommige kinderen met een OPP op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied. Ik word aangestuurd door de intern bege-leiders.

Door de opleiding gedrag- en leerspecialist heb ik veel kennis opgedaan om de kinderen op de juiste wijze te begeleiden. Elk kind is uniek en dat maakt dit werk zo uitdagend en afwisselend. Ik vind het geweldig om met leerlingen aan de slag te gaan. Het is voor mij interessant om elk kind te laten ontwikkelen op zijn eigen niveau. Plezier in leren krijgen en intrinsieke motivatie terugvinden of behouden bij de leerling, is voor mij erg belangrijk . Vanuit die basis bouw ik verder.

Mijn missie is: Iedereen kan leren!