010 - 222 28 42

Gebedsgroep

Gebedsgroep

We zijn een groep ouders waarvan onze kinderen in de verschillende groepen op het Spectrum zitten.
We zijn allemaal van verschillende christelijke kerken/geloofsgemeenschappen maar we hebben met elkaar gemeen dat wij geloven dat Jezus Christus de zoon van God is. Wij geloven dat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat maar het eeuwige leven zal ontvangen zoals geschreven staat in de bijbel in Johannes 3:16
We komen samen omdat we het belangrijk vinden om naast de vele hand – en spandiensten die we op school verrichten, we ook in gebed voor de school, de leerlingen en hun ouders actief willen zijn. We komen daarom één keer in de maand bij elkaar om te danken en bidden voor de kinderen, leerkrachten en directie van het Spectrum.
We komen samen om God te danken voor alle goede dingen die in die periode zijn gebeurd en ook vragen we zijn kracht en wijsheid, troost en liefde wanneer het juist minder goed gaat, bijv. door ziekte van een leerkracht, de zorg om een kind dat zich niet gelukkig voelt enz.
Het is heel bijzonder om samen met andere ouders te bidden voor de verschillende klassen en kinderen.
Je raakt zo meer betrokken bij de school.
Wilt u kennismaken of meebidden met de gebedsgroep, u bent van harte welkom! Wij komen elke maand samen in één van de vrije lokalen van school.
U mag ook gebedspunten doorgeven aan ons. Wij gaan hier vertrouwelijk mee om.
Voor nadere informatie kunt u mailen naar: gebedsgroep@outlook.com
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden (Filippenzen 4 vers 6)
Rooster gebedsbijeenkomsten schooljaar 2018-2019 van 08:45 uur tot ongeveer 09:15 uur:

-wo 26 september 2018
-wo 31 oktober
-wo 28 november
-wo 12 december
-wo 9 januari 2019
-wo 6 februari
-wo 6 maart
-wo 3 april
-wo 8 mei
-wo 5 juni
-wo 3 juli