010 - 222 28 42

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeelsleden meedenken en meepraten over wat er op school gebeurt: de MR is een spreekbuis van ouders en personeel. De MR bestaat uit acht personen; vier ouders en vier personeelsleden. Wij vergaderen ongeveer zeven keer per jaar. Tijdens de MR vergaderingen is altijd een afgevaardigde van de directie aanwezig om ons op de hoogte te brengen en houden van lopende en nieuwe zaken op school.

Taken
In de MR komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het beleid in en rond de school. Een greep uit de onderwerpen die in de MR besproken worden:

  • De schooltijden
  • Het schoolplan
  • De formatie (verdeling van leerkrachten over groepen en activiteiten)

De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming gevraagd móet worden, bijvoorbeeld over het schoolplan, en onderwerpen waarover de MR een advies mág uitbrengen, bijvoorbeeld bij wijzigingen in de organisatie van de school. Om standpunt, instemming en advies goed te kunnen bepalen heeft de MR overleg met de directeur van de school. Daarnaast informeert de directeur de MR, zodat de raad een eigen oordeel kan vormen en eventueel suggesties voor verbeteringen kan doen.

De medezeggenschapsraad bestaat op dit moment uit de volgende personen:

OMR: Dhr. D. van Straalen, dhr. J. van Eck, dhr. P. van Hoof, mw. T. Geijssen en dhr. B. Leenman
PMR: Mw. A. Bergsma, mw. M. Gijsbers, mw. C. van der Gaag en mw. S. van der Stoep

Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR? Stuur dan een mail naar het volgende emailadres: mr@hetspectrum-nesselande.nl

Documenten:

2019-2020

Notulen maart 2020
Notulen januari 2020
Notulen november 2019
Notulen september 2019

Jaarplan 2019-2020

2018-2019

Jaarverslag 2018-2019
Notulen mei 2019
Notulen maart 2019
Notulen januari 2019
Notulen oktober 2018
Notulen september 2018
Notulen juni 2018

2017-2018

Notulen mei 2018
Notulen maart 2018
Notulen MR  16 januari 2018
Notulen MR november 2017
MR Jaarplan 2017-2018
Notulen MR 19 september 2017 definitief
Verslag klankbordavond 26 oktober 2017

Notulen  8 juni 2017

2016-2017
MR jaarverslag 2016-2017
Notulen MR 28 maart 2017
Notulen 19 januari 2017

Notulen 8 november 2016 MR
Notulen 20 september 2016
Notulen-28-juni-2016

2015-2016

Notulen MR vergadering 14-01-2016
MR Jaarplan 2015-2016v1
Notulen MR vergadering 2015-09-24

2014-2015

MR jaarverslag 2014-2015
Notulen MR vergadering 23-06-15

Notulen MR vergadering 2015-03-26 Bijlage 1

Notulen MR vergadering  januari 2015

Notulen MR vergadering 2014-11-11 defenitief

Notulen MR vergadering 2014-09-25 definitief